bài 16 : các bạn trong đội văn nghệ đã luyện tập bài nhảy ” Việt Nam ơi ” kéo dài trong 4 phút 8 giây để ghi hình . Sáng nay , đội đã tập được 4 lần ,

Question

bài 16 : các bạn trong đội văn nghệ đã luyện tập bài nhảy ” Việt Nam ơi ” kéo dài trong 4 phút 8 giây để ghi hình . Sáng nay , đội đã tập được 4 lần , sau mỗi lần tập , nghỉ giải lao 5 phút . Tính thời gian đội văn nghệ đã tập luyện trong sáng nay.
bài 17 : ốc sên di chuyển chậm hơn người đi bộ đúng 1000 lần . Trung bình một người đi bộ đi được 5,4km mỗi giờ . Tính vận tốc của ốc sên .

in progress 0
Margaret 3 tuần 2021-11-24T17:56:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:57:30+00:00

  Đáp án:

  Bài 16: $\text{$31$ phút $32$ giây}$

  Bài 17: $\text{ 5,4 m/phút}$

  Giải thích các bước giải:

  Bài 16:

  $\text{Thời gian đội văn nghệ luyện tập trong sáng nay là:}$

  $\text{$( 4$ phút $8$ giây $) × 4 + 5$ phút $× 3 = 31$ phút $32$ giây}$

  $\text{Đáp số: $31$ phút $32$ giây}$

  Bài 17:

  $5,4km = 5400 m$

  $\text{Vận tốc của ốc sên là :}$

  $\text{5400  : 1000 = 5,4( m ) = 5,4m/phút}$

  $\text{Đáp số : 5,4 m/phút}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )