Bài 17: Những lĩnh vực nào của con người cần thiết phải dùng bình đựng khí nén oxi để hô hấp? Bài 18: Viết các CTHH của các oxit tạo nên từ các nguyên

Question

Bài 17: Những lĩnh vực nào của con người cần thiết phải dùng bình đựng khí nén oxi để hô hấp?
Bài 18: Viết các CTHH của các oxit tạo nên từ các nguyên tố sau và gọi tên
a) Cu (I) và O (II); Cu (II) và O.
b) Al và O; Zn và O; Mg và O;
c) Fe (II) và O; Fe(III) và O
d) N (I) và O; N (II) và O; N (III) và O; N (IV) và O; N (V) và O.

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-28T13:00:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T13:02:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 17 :

  Trong lĩnh vực y tế thì con người cần thiết phải dùng bịnh đựng khí nén oxi để hô hấp

   Bài 18 :

  a. CuO : đồng II oxit  ; Cu2O : đồng I oxit

  b. Al2O3 : nhôm oxit ; ZnO : kẽm oxit ; MgO : magie oxit 

  c. FeO : sắt II oxit ; Fe2O3 : sắt III oxit

  d. N2O : đi nito mono oxit ; NO : nito oxit ; NO2 : nito đi oxit ; N2O5 : đi nito penta oxit  

  0
  2021-10-28T13:02:49+00:00

  17/

  -Con người cần thiết phải dùng bình đựng khí nén oxi để hô hấp trong y tế

  $\text{18/}$

  $\text{a/Cu2O : đồng I oxit ; }$

  $\text{CuO : đồng II oxit }$

  $\text{b/Al2O3 : nhôm oxit; }$

  $\text{ZnO : kẽm oxit ; }$

  $\text{MgO : magie oxit }$

  $\text{c/FeO : sắt II oxit ; }$

  $\text{Fe2O3 : sắt III oxit }$

  $\text{d/N2O : đinito oxit ; }$

  $\text{NO : nito oxit  ; N2O3 : đinito trioxit ; }$

  $\text{NO2 : nito đioxit ; }$

  $\text{N2O5 : đinito pentaoxit }$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )