bài 19 : a) kể tên 5 đồ vật hình trụ mà em biết b) kể tên 5 đồ vật có dạng hình cầu mà em biết bài 20 : viết vào chỗ chấm cho thích hợp em dùng đơn

Question

bài 19 : a) kể tên 5 đồ vật hình trụ mà em biết
b) kể tên 5 đồ vật có dạng hình cầu mà em biết
bài 20 : viết vào chỗ chấm cho thích hợp
em dùng đơn vị đo thể tích nào để đo thể tích của các vật sau
Phòng học : …………..
Bốn tắm : …………………..
Nồi cơm điện : ………………..

in progress 0
Claire 2 tuần 2021-11-24T17:52:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:53:47+00:00

  Bài 19.

  a, 5 vật có dạng hình trụ là: Hộp sữa, ống cống, thùng nước, lon nước ngọt, ống bơ. 

  b) 5 vật có dạng hình cầu là: quả bóng đá, viên bi, quả địa cầu, quả bi da, quả bóng rổ.

  Bài 20.

  Em dùng đơn vị đo thể tích nào để đo thể tích của các vật sau:

  Phòng học : m³.

  Bốn tắm : ℓ, dm³.

  Nồi cơm điện : cm³, cc, ml.

  0
  2021-11-24T17:54:26+00:00

  Đáp án:

  Bài 19:

  a) Cốc uống nước, ống cống, thùng nước, lon nước ngọt, trụ điện

  b) Quả cam, bóng bàn, quả bóng tenis, trái bóng, viên bi

  Bài 20: 

  Phòng học: m³

  Bồn tắm: m³

  Nồi cơm điện: cm³

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )