Bài 2: giải các phương trình sau a. |9+x|=2 b. |2x-3|=x-3 c. |2-x|=2x-1 d. |-2x|=x-3 e. |3x-1|-x=2 f. |5x-4|=|x+1|

Question

Bài 2: giải các phương trình sau
a. |9+x|=2
b. |2x-3|=x-3
c. |2-x|=2x-1
d. |-2x|=x-3
e. |3x-1|-x=2
f. |5x-4|=|x+1|

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-10-01T23:29:32+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T23:30:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Làm 2 câu đó trc đi nha

  0
  2021-10-01T23:31:08+00:00

  Đáp án:

  a, -7

   

  Giải thích các bước giải:

   a) |9+x| =2

  ta có:  

  1, |9+x| = 9+x khi 9+x ≥ 0 ⇔ x≥-9

  2, |9+x| = -(9+x) khi 9 +x < 0 ⇔ x< -9

  ta có:

  Tường hợp 1:

  |9+x| = 9+x 

  ⇔ 9+x=2

  ⇔x=2-9

  ⇔x= -7 (TMĐK)

  Trường hợp 2 

  |9+x| = -(9+x) =-9-x

  ⇔ -9-x=2

  ⇔ x=2+9

  ⇔ x= 11 (KTMĐK)

  vậy nghiệm của phương trình là S={-7}

  b) |2x-3| = x-3

  ta có: |2x-3| = 2x-3 khi 2x-3≥0 ⇔x≥$\frac{3}{2}$ 

  | 2x-3| = -(2x-3) khi 2x-3<0 ⇔ x< $\frac{3}{2}$ 

  Ta có

  Trường hợp1

  |2x-3| =2x-3

  ⇔ 2x-3=x-3

  ⇔2x-x=-3+3

  ⇔x=0 (KTMĐK)

  Trường hợp 2

  | 2x-3| = -(2x-3) = -2x+3

  ⇔-2x+3=x-3

  ⇔-2x-x=-3-3

  ⇔ -3x=-6

  ⇔x=2 (KTMĐK)

  Vậy phương trình đã cho vô nghiệm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )