Bài 2: Giải tam giác ABC vuông tại A biết BC =10 cm ;góc B =60 độ

Question

Bài 2:
Giải tam giác ABC vuông tại A biết BC =10 cm ;góc B =60 độ

in progress 0
Elliana 1 năm 2021-09-25T14:48:54+00:00 2 Answers 318 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-09-25T14:50:07+00:00

  (bạn tự vẽ hình nha)

  Ta có: sinB = $\frac{AC}{BC}$

  => AC = BC . sinB = 10 . sin60 ≈ 8,7 (bạn bấm máy tính là ra nha)

  Ta có: B + C = 90

  Mà: B = 60 => C = 30

  Ta có: sinC = $\frac{AB}{BC}$

  => AB = BC . sinC = 10 . sin30 = 5

  0
  2021-09-25T14:50:31+00:00

  Đáp án:

  Bạn tham khảo bài nhé!!!

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )