Bài 2: Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các đẳng thức sau: (-2).15 = 3.(-10).

Question

Bài 2: Lập tất cả các tỉ lệ thức có được từ các đẳng thức sau: (-2).15 = 3.(-10).

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-17T12:57:03+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T12:58:16+00:00

  Các tỉ lệ thức ta lập đc là:

  $\frac{-2}{3}$ =$\frac{-10}{15}$ ; $\frac{15}{3}$ =$\frac{10}{2}$;$\frac{-3}{2}$ =$\frac{-15}{10}$; $\frac{3}{15}$ =$\frac{-2}{10}$

  Mấy cái dấu âm mk chuyển lên trên hết rồi

   

  0
  2021-08-17T12:59:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `(-2) . 15 = 3 . (-10)`

  Các tỉ lệ thức là:

       `(-2)/(-10)= 3/15`

      `-2/3 = -10/15`

      `-3/2 = -15/10`

     `(-10)/(-2) = 15/3`

  Học tốt. Nocopy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )