Bài 2 Lớp 6B có 15 bạn nam và 21 bạn nữ.Trong một buổi sinh hoạt lớp , bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam và nữ tr

Question

Bài 2
Lớp 6B có 15 bạn nam và 21 bạn nữ.Trong một buổi sinh hoạt lớp , bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam và nữ trong mỗi nhóm đều bằng nhau . Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm ? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bn nam , bn nữ
Bài 3
Học sinh của một trường , khi xếp thành 10 hàng ,12 hàng,15 hàng đều vừa đủ .Tìm số học sinh cuả trường ,cho bt số hs của trường trong khoảng 580 đến 620 hs
Bài 4
Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn , 16 cuốn , 24 cuốn đêu vừa đủ .Cho bt số sách trong khoảng 90 đến 100 cuốn.Tìm số quyển sách
Bài 5
BẠn An và Bình , thường đến thư viện một lần . An cứ 6 ngày lại đến thư viện một lần .Bình cứ ngày lại đên thư viện một lần . Lần đầu cả hai bn cùng đến thư viện vào một ngày Hỏi sau bn ngày hai bn lại gặp cùng nhau đến thư viện

in progress 0
Eva 2 tuần 2021-11-30T01:22:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T01:23:33+00:00

  Đáp án:

  Đáp án:

  Bài 2: 3 nhóm( 5 nam, 7 nữ)

  Bài 3: 600 HS

   Bài 4: 96 quyển sách

  Bài 5: Sau 6 ngày thì gặp nhau

  Giải thích các bước giải:

  Giải thích các bước giải:

  Kha giúp bn nhiu đây thui nha

   

  0
  2021-11-30T01:23:54+00:00

  Đáp án:

   Bạn kham khảo@

  Bài 2: 3 nhóm( 5 nam, 7 nữ)

  Bài 3: 600 HS

   Bài 4: 96 quyển sách

  Bài 5: Sau 6 ngày thì gặp nhau

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )