Bài 2 Lớp 6B có 15 bạn nam và 21 bạn nữ.Trong một buổi sinh hoạt lớp , bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam và nữ tr

Question

Bài 2
Lớp 6B có 15 bạn nam và 21 bạn nữ.Trong một buổi sinh hoạt lớp , bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam và nữ trong mỗi nhóm đều bằng nhau . Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm ? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bn nam , bn nữ
Bài 3
Học sinh của một trường , khi xếp thành 10 hàng ,12 hàng,15 hàng đều vừa đủ .Tìm số học sinh cuả trường ,cho bt số hs của trường trong khoảng 580 đến 620 hs
Bài 4
Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn , 16 cuốn , 24 cuốn đêu vừa đủ .Cho bt số sách trong khoảng 90 đến 100 cuốn.Tìm số quyển sách

in progress 0
Sarah 1 tháng 2021-11-06T19:55:44+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:57:17+00:00

  Đáp án:

  Bài 2: 3 nhóm( 5 nam, 7 nữ)

  Bài 3: 600 HS

   Bài 4: 96 quyển sách

  Giải thích các bước giải:

  Câu hỏi dài nên mình chỉ ghi đáp án mong bạn thông cảm cho ạ hihi

  CHÚC BẠN HỌC GIỎI

   

  0
  2021-11-06T19:57:39+00:00

  .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )