Bài 2 Lớp 6B có 15 bạn nam và 21 bạn nữ.Trong một buổi sinh hoạt lớp , bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam và nữ tr

Question

Bài 2
Lớp 6B có 15 bạn nam và 21 bạn nữ.Trong một buổi sinh hoạt lớp , bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam và nữ trong mỗi nhóm đều bằng nhau . Hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm ? Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bn nam , bn nữ
Bài 3
Học sinh của một trường , khi xếp thành 10 hàng ,12 hàng,15 hàng đều vừa đủ .Tìm số học sinh cuả trường ,cho bt số hs của trường trong khoảng 580 đến 620 hs
Bài 4
Một tủ sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn , 16 cuốn , 24 cuốn đêu vừa đủ .Cho bt số sách trong khoảng 90 đến 100 cuốn.Tìm số quyển sách

in progress 0
Iris 5 ngày 2021-12-06T18:03:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:05:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   Bài 2:

  Yêu cầu thứ 1 cần tìm: Lớp có thể chia được  bao nhiêu nhóm

  ⇒ Đây là ƯCLN (15;21)

  Ta có:

  15 = 3 . 5

  21 = 3 . 7

  ƯCLN(15; 21) = 3

  Yêu cầu thứ 2 cần tìm: Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bn nam , bn nữ?

  Giaỉ

  Số bạn nam có trong mỗi nhóm là:

  15 : 3 = 5 (bạn)

  Số bạn nữ có trong mỗi nhóm là:

  15 – 5 = 10 (bạn)

       Đàp số : 5 bạn nam 

                     10  bạn nữ

  Bài 3:

  Yêu cầu cần tìm: Tìm số học sinh của trường

  ⇒ Ta tìm BCNN (10 ; 12 ; 15) rồi ⇒ BC sẽ được x ; x chính là chìa khóa để giải bước giải này

  Ta có:

  10 = 2 . 5

  12 = $2^2$ . 3

  15 = 3 .5

  BCNN (10 ; 12 ; 15) = $2^2 . 3 . 5 = 60$

  ⇒ BC (60) = { 0 ; 60 ; 120 ; 180 ; 240  ; 300 ; 360 ; 420 ; 480 ; 540 ; 600 ; 660 ,…}

  ⇒ x = 600 ( thỏa mãn điều kiện của đề bài)

  Bài 4: 

  Yêu cầu đề bài:Tìm số quyển sách 

  ⇒ Tìm BCNN (8;16;24) ⇒ BC (8;16;24 ) sẽ ra x 

  Ta có: 

  8 = $2^3$

  16 = $2^4$

  24 = $2^3 . 3$

  $BCNN ( 8 , 16 , 24) = 2^4 . 3 = 48 

  ⇒ x ∈ BC(48) = {0 ; 48 ; 96 ,…}

  ⇒ Trong các BC của 48 ; 96 thõa mản điều kiện của x 

  ⇒ x = 48

  Câu Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bn nam , bn nữ mình không chắc đáp án cho lắm , nếu sai , mong bạn thông cảm

  0
  2021-12-06T18:05:37+00:00

  Đáp án:

  Bài 2: 3 nhóm( 5 nam, 7 nữ)

  Bài 3: 600 HS

   Bài 4: 96 quyển sách

  Giải thích các bước giải:

  Câu hỏi dài nên mình chỉ ghi đáp án mong bạn thông cảm cho ạ hihi

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )