Bài 2: Móc vật vào lực kế, trong không khí, lực kế chỉ 100N. Nhúng ngập vật trong nước, lực kế chỉ 80N. Tính lực đẩy Acsimet của nước tác dụng vào vật

Question

Bài 2: Móc vật vào lực kế, trong không khí, lực kế chỉ 100N. Nhúng ngập vật trong nước, lực kế chỉ 80N. Tính lực đẩy Acsimet của nước tác dụng vào vật và thể tích của vật? Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m^3.

in progress 0
Anna 2 tuần 2021-11-26T18:27:09+00:00 2 Answers 48 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T18:28:19+00:00

  Đáp án:

  \(V = {2.10^{ – 3}}{m^3},{F_A} = 20N\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {F_A} = 100 – 80 = 20N\\
  {F_A} = d.V\\
  V = \frac{{{F_A}}}{d} = \frac{{20}}{{10000}} = {2.10^{ – 3}}{m^3}
  \end{array}\)

  0
  2021-11-26T18:28:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )