Bài 2: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 45km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 50km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính q

Question

Bài 2: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 45km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 50km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút.Tính quãng đường AB?

in progress 0
Kaylee 3 ngày 2021-12-07T00:49:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T00:50:44+00:00

  《Chào bạn, bạn tham khảo nhé》

  Lời giải: 

  Gọi x (giờ) là thời gian đi của người đó

  Đổi: 20 phút = 1/3 giờ

  Thời gian về của người đó là: x – (1/3) (giờ)

  Ta có phương trình:

         45x = 50[x – (1/3)]

  <=> 45x = 50x – (50/3)

  <=> 5x = 50/3

  <=> x = 10/3

  Vậy quãng đương AB là: 50.(10/3) = 150 (km)

  ———-

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

   

  0
  2021-12-07T00:50:53+00:00

  Đáp án:

   Quảng đường AB=150km

  Giải thích các bước giải:

   Gọi x là độ dài quãng đường AB

  Thời gian mà mà người đó đi từ A đến B : x/45(h)

  Thời gian mà người đó đi từ B về A

  x/50

  Theo đề bài thì thời gian về ít hơn thời gian đi là 1/3h (20 phút)

  Nên ta có phương trình

  x/45-x/50=1/3

  =>x=150km

  Vậy quang đường AB dài 150km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )