bài 2 so sánh A=2017/2018+ 2018/2019 với B= 2017+2018/2018+2019 Dấu’/’ là phần nha giúp mik vs ik mn ơi

Question

bài 2
so sánh A=2017/2018+ 2018/2019 với B= 2017+2018/2018+2019
Dấu’/’ là phần nha
giúp mik vs ik mn ơi

in progress 0
Remi 1 năm 2021-10-02T20:00:34+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:02:13+00:00

  Chúc e học tốt

  0
  2021-10-02T20:02:14+00:00

  Tham khảo

   `B=\frac{2017+2018}{2018+2019}=\frac{2017}{2018+2019}+\frac{2018}{2018+2019}`

  Áp dụng `\frac{a}{b+c}>\frac{a}{b}(a,b,c>0)`

  `⇒B>\frac{2017}{2018}+\frac{2018}{2019}=A`

  `\text{©CBT}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )