bài 2 : tìm 3 STN liên tiếp biết rằng tổng của chúng là 75 cảm ơn nha hihihihihih

Question

bài 2 : tìm 3 STN liên tiếp biết rằng tổng của chúng là 75
cảm ơn nha hihihihihih

in progress 0
Ariana 4 tháng 2021-08-19T00:22:26+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T00:23:41+00:00

  Gọi `3  STN`  liên tiếp đó là  `x ; x + 1 ; x +2`

  Ta có : `x + (x + 1) + (x + 2) = 75`

  `⇔ 3x + 3 = 75`

  `⇔3x = 72`

  `⇒x = 24`

  Vậy 3 số tự nhiên liên tiếp đó là `24` ; `25` và `26`

  `#Study well`

  0
  2021-08-19T00:24:16+00:00

  Đáp án: Gọi ba số đó là `x; x+1; x+2`

  Ta có: 

       `x+x+1+x+2=75`

  `⇒ 3x+3=75`

  `⇒ 3x=72`

  `⇒ x=72÷3=24`

  Vậy ba số đó là: `24; 25; 26`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )