bài 2: viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn 14/15; 11/18;5/9 ;11/15

Question

bài 2: viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn
14/15; 11/18;5/9 ;11/15

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-10-02T20:10:56+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:12:18+00:00

  Thứ tự từ bé đến lớn : 

  $\frac{5}{9}$ ; $\frac{11}{18}$ ; $\frac{11}{15}$ ; $\frac{14}{15}$

  0
  2021-10-02T20:12:29+00:00

  Xắp xếp thứ tự từ bé đến lớn :

  `5/9 ; 11/18 ; 11/15 ; 14/15`

  cho mik xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )