Bài 21: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và H2O có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam. a. Tìm

Question

Bài 21: Đem đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp nhau thu được CO2 và H2O có khối lượng hơn kém nhau 6,76 gam.
a. Tìm công thức phân tử của 2 anken đó?
b. Tính phần trăm khối lượng mỗi anken trong hỗn hợp X.

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-11-20T18:34:40+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T18:36:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)

  Đốt cháy hoàn toàn anken thu được số mol CO2 và H2O bằng nhau

  Gọi nCO2 = nH2O = x mol

  mCO2 – mH2O = 44x – 18x = 6,76 => x = 0,26 mol

  => số C trung bình = 0,26 / 0,1 = 2,6

  => công thức phân tử của 2 anken là C2H4 và C3H6

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )