bài 24 : cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873 câu hỏi : xác định cơ hội nhà Nguyễn có thể tấn công Pháp

Question

bài 24 : cuộc kháng chiến từ năm 1858-1873
câu hỏi : xác định cơ hội nhà Nguyễn có thể tấn công Pháp

in progress 0
Valentina 5 tháng 2021-08-02T11:10:05+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-02T11:11:39+00:00

    Cơ hội có thể tấn công Pháp là:

    +Sau khi tấn công Đà Nẵng,quân Pháp phải rút về chiến trường Trung Quốc để chiến tranh với nhà Thanh

    =>Quân Pháp ở lại khá ít,mỏng và yếu nên có thể lợi dụng cơ hội này tiêu diệt địch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )