Bài 25:Phong trào Tây Sơn 1.Vì sao cuộc khởi nghĩa lan rộng và giành thắng lợi nhanh chóng 2.Tại sao Nguyễn Huệ nhanh chóng đánh bại quân Xiêm

Question

Bài 25:Phong trào Tây Sơn
1.Vì sao cuộc khởi nghĩa lan rộng và giành thắng lợi nhanh chóng
2.Tại sao Nguyễn Huệ nhanh chóng đánh bại quân Xiêm

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-09T22:50:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T22:51:59+00:00

  2 vì sự đoàn kết ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. tài chỉ huy mưu trí sáng tạo của nguyễn huệ và bộ chỉ huy nghĩa quân

  1 lấy khẩu hiệu:”lấy của người giàu chia cho người nghèo” nên thu hút đông đảo nhân dân tham gia và ủng hộ

  0
  2021-10-09T22:52:46+00:00

  1) Vì nhân dân phải chịu sự áp bức bóc lột của chúa Nguyễn nên tất cả nhân dân có lòng yêu nước đã tràn vào Tây Sơn để khởi nghĩa

  2) Nhờ ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột, tinh thần yêu nước, đoàn kết hi sinh cao cả của nhân dân

      Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của vua Quang Trung và bộ chỉ huy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )