Bài 27: Giải thích vì sao? a )Khi đốt chất rắn trong chất khí (ví dụ như đốt sắt trong khí oxi) thi thường cho vào bình phản ứng (bằng thủy tinh) một

Question

Bài 27: Giải thích vì sao?
a )Khi đốt chất rắn trong chất khí (ví dụ như đốt sắt trong khí oxi) thi
thường cho vào bình phản ứng (bằng thủy tinh) một ít nước hoặc cát.
b) Nguoi ta phải bơm sục không khí vào các bể nuôi cả cảnh hoặc
các chậu, bê chứa cá sống ở các cửa hàng bán cá.
c) U than trong nhà kín để sưới là việc làm nguy hiểm, có thể gây từ
vong cho con người.
d) Răc một it nước (dạng sương) lên bêp than đang cháy thì bép than
bùng cháy mạnh hơn.

in progress 0
Ayla 3 tuần 2021-08-20T04:58:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:59:49+00:00

  a, Nước, cát ở dưới đáy để giảm nhiệt độ của bình thuỷ tinh, không làm cho bình vỡ do nhiệt lượng toả ra là rất lớn.

  b, Oxi tan kém trong nước nên nồng độ oxi trong nước là không lớn. Sục không khí vào bể cá, chậu cá (các khu vực chứa thể tích nước nhỏ) để hoà tan oxi vào nước cho cá hô hấp được.

  c, Đốt than trong điều kiện thiếu oxi sẽ xảy ra phản ứng tạo khí độc $CO$. Khí này hít vào phổi sẽ gây tử vong cho con người.

  d, Một lượng nhỏ nước được tưới vào than đang cháy sẽ làm than cháy mạnh hơn do than khử nước tạo ra khí $CO$, khí $H_2$. Hai khí này cháy tốt nên làm sự cháy xảy ra mạnh hơn.

  0
  2021-08-20T05:00:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )