Bài 3. (1,0 điểm) Cho góc xOy và góc zOt bù nhau. Tính số đo góc xOy, biết góc zOt bằng 50

Question

Bài 3. (1,0 điểm) Cho góc xOy và góc zOt bù nhau. Tính số đo góc xOy, biết góc zOt bằng 50

in progress 0
Everleigh 2 năm 2021-07-17T17:22:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:23:11+00:00

  Bài 3 :

  Vì ` \hat{zOt} và \hat{xOy}`  là 2 góc bù nhau nên :

  `=> \hat{zOt} + \hat{xOy} = 180^0 (bù nhau)` 

  `=> 50^0 + \hat{xOy} = 180^0` 

  `=>              \hat{xOy} = 180^0 – 50^0`

  ` =>             \hat{xOy} = 130^0` 

     

   

  0
  2021-07-17T17:23:15+00:00

  `#DyHungg`

  Tổng hai góc bù nhau là `180^o` ta có `hat{zOt}=50^o`

  Vậy `hat{xOy}=180^o – 50^o=130^o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )