Bài 3: Cho ba đoạn thẳng AB,BC,CA trong đó AB = 2cm,BC = 3cm,CA = 4cm. a)Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C không? b)Ba điểm A,B,C có thẳng hàng không

Question

Bài 3: Cho ba đoạn thẳng AB,BC,CA trong đó AB = 2cm,BC = 3cm,CA = 4cm.
a)Điểm B có nằm giữa hai điểm A và C không?
b)Ba điểm A,B,C có thẳng hàng không ? vì sao?

in progress 0
Josephine 6 ngày 2021-12-03T21:43:51+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:45:29+00:00

  a) Ta có: $AB+BC=2+3=5cm\ne AC=4cm$

  Nên B không nằm giữa A và C.

  b) Chứng minh tương tự:

  $AB+AC=2+4=6cm\ne BC=3cm$ nên A không nằm giữa B và C.

  $CA+CB=4+3=7cm\ne AB=2cm$ nên C không nằm giữa A và B.

  Từ A không nằm giữa B và C, B không nằm giữa A và C, C không nằm giữa A và B.

  Trong 3 điểm A, B, C không có điểm nào nằm giữa điểm nào nên ta suy ra A, B, C không thẳng hàng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )