Bài 3:Để đánh số trang của một cuốn sách dày 100 trang ,cần dùng bao nhiêu chữa số? Tiếp tiếp tiếp nhé

Question

Bài 3:Để đánh số trang của một cuốn sách dày 100 trang ,cần dùng bao nhiêu chữa số?
Tiếp tiếp tiếp nhé

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-07-21T01:41:47+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:42:56+00:00

  Among us.

  Đáp án:

  Ta có:

  Từ 1-9 có :1*9 =9 chữ số

  Từ 10-99 có: [(99-10):1+1]*2=180 chữ số

  số 100 có 3 chữ số

  Vậy để đánh cuốn sách dày 100 trang cần:9+180+3=192 chữ số

   

  0
  2021-07-21T01:43:18+00:00

  Từ 1-9 có 9 số=>có 9c/số

  Từ 10-99 có90 số=>có 180c/số

  Mà số 100 cần 3 c/số =>cótất cả các chữ số là:180+3+9=192

        Đ/S :192

  Chúc học tốt

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )