Bài 3: Điện trở phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện dây và vật liệu làm dây ntn? Nêu công thức tính điện trở.

Question

Bài 3: Điện trở phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện dây và vật liệu làm dây ntn?
Nêu công thức tính điện trở.

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-08-28T06:57:59+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-28T06:59:24+00:00

  Đáp án:

   Chúc bạn học tốt ????????????

  Giải thích các bước giải:

  Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây , tỉ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây. 

  $\text{Công thức } $

  $R = p.\dfrac{l}{S} $

  Trong đó : 

  $R$ : là điện trở ($\Omega$) 

  $p$ : là điện trở suất ($\Omega.m$) 

  $l$ : là chiều dài của day dẫn $(m)$

  $S$ : là tiết diện của dây dẫn $(m²) $

  0
  2021-08-28T06:59:57+00:00

  – Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây dẫn, tỉ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn

  – Công thức điện trở:

  `R=ρ(l)/S`

  – Trong đó:

  + R: Điện trở của dây dẫn (Ω)
  + ρ: Điện trở suất (`Ω.m`)
  + l: Chiều dài dây dẫn (m)
  + S: Tiết diễn dây dẫn (`m^2`)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )