Bài 3: Gọi A = n2 + n + 1 (n là số tự nhiên). Chứng tỏ rằng: a) A không chia hết cho 2; b) A không chia hết cho 5;

Question

Bài 3: Gọi A = n2 + n + 1 (n là số tự nhiên). Chứng tỏ rằng:
a) A không chia hết cho 2;
b) A không chia hết cho 5;

in progress 0
Jade 7 ngày 2021-12-02T20:17:49+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:19:04+00:00

  Đáp án: Chia hết cho 2: 50 số

  Chia hết cho 5: 20 số

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài giải:

  + Những số chia hết cho 2 thì có chữ số tận cùng là: 0, 2 , 4 , 6, 8 => Các số đó cách đều nhau 2 đơn vị.

  – Số bé nhất chia hết cho 2 là: 2 

  – Số lớn nhất chia hết cho 2 là: 100

  – Có số các số chia hết cho 2 là: (100 – 2) : 2 + 1 = 50 (số)

  + Còn những số chia hết cho 5 thì có chữ số tận cùng là: 0 và 5 => Các số đó cách đều nhau 5 đơn vị.

  – Số bé nhất chia hết cho 5 là: 5

  – Số lớn nhất chia hết cho 5 là: 100 (100 chia hết cho cả 2 và 5)

  – Có số các số chia hết cho 5 là: (100 – 5) : 5 + 1 = 20 (số)

  Vậy có 50 số chia hết cho 2 và 20 số chia hết cho 5)

  Đ/S:…

  (Cho mk 5* + cảm ơn + ctlhn nha bn! Mk cảm ơn, Chúc bn hok tốt!!!)

  (P/S: Mk lm bài này theo cách lớp 5 nhá!)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )