Bài 3: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau.Ô tô đi từ A với vận tốc 45km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 36km/giờ. Sa

Question

Bài 3: Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau.Ô tô đi từ A với vận tốc 45km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 36km/giờ. Sau 1 giờ 15 phút hai xe gặp nhau tại C. Tính độ dài quãng đường AB

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-07-09T22:11:32+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:12:39+00:00

  Đổi 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

  Tổng vận tốc 2 xe là : 

             45 + 36 = 81 ( km / giờ ) 

  Độ dài quãng đường AB là :

            81 × 1,25 = 101,25 ( km ) 

                   Đáp số : 101,25 km 

  Giải thích 

  Vì thời gian 2 xe gặp nhau bằng quãng đường nhân vận tốc . 

  0
  2021-07-09T22:12:45+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  Đổi: `1\ giờ\ 15\ phút=1,25\ giờ`

  Tổng vận tốc 2 xe là:

       `45+36=81(km//giờ)`

  Quãng đường AB dài là:

       `81xx1,25=101,25(km)`

            Đáp số: `101,25km`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )