Bài 3: Nêu hiện tượng quan sát được và viết PTHH xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): a)Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư) b)Cho mẫu nh

Question

Bài 3: Nêu hiện tượng quan sát được và viết PTHH xảy ra, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
a)Cho mẫu kẽm vào ống nghiệm chứa dd HCl(dư)
b)Cho mẫu nhôm vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc, nguội.
c)Cho dây nhôm vào dd NaOH đặc.

in progress 0
Daisy 5 ngày 2021-09-09T14:01:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:03:25+00:00

  `a,`

  Mẫu kẽm tan dần tạo bọt khí`

  `Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2`

  `b,`

  Không hiện tượng

  `c,`

  Mẫu nhôm tan dần tạo bọt khí

  `2Al+2NaOH+2H_2O->2NaAlO_2+3H_2`

  0
  2021-09-09T14:03:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Hiện tượng:

  a, Sủi bọt khí.

  b, Không hiện tượng.

  c, Sủi bọt khí.

  \(\begin{array}{l} PTHH:\\ a,\ Zn+2HCl\to ZnCl_2+H_2↑\\ b,\ \text{Không phản ứng}\\ c,\ 2Al+2H_2O+2NaOH\to 2NaAlO_2+3H_2↑\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )