Bài 3: tìm số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 12 và hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 2 ? Bài 4: tìm số nhỏ nhất có hai chữ số mà t

Question

Bài 3: tìm số có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 12 và hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 2 ?
Bài 4: tìm số nhỏ nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 13.
Bài 5: tìm số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 13.
Bài 6: số tự nhiên có hai chữ số lớn hơn 50 mà tích các chữ số bằng 12 là số nào?

in progress 0
Maya 3 tuần 2021-07-08T21:01:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T21:03:34+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

   Bài 3:

    Số hàng chục là: (12+2):2=7

    Số hàng đơn vị là: 12-7=5

  ⇒Số cần tìm là 75

  Bài 4:

  Ta có : 13 = 1 + 12 = 2 + 11 = 3 + 10 = 4 + 9 = 5 + 8 = 6 + 7
  Mà là số có 2 chữ số bé nhất nên có 3 trường hợp 1 + 12 ; 2 + 11 ; 3 + 10
  bị loại
  Vậy với các tổng còn lại ta lập được các số : 49 ; 94 ; 58 ; 85 ; 67 ; 76
  Mà trong đó số bé nhất là 49 nên số cần tìm là 49

  Bài 5:

  Ta có : 13 = 1 + 12 = 2 + 11 = 3 + 10 = 4 + 9 = 5 + 8 = 6 + 7
  Mà là số có 2 chữ số bé nhất nên có 3 trường hợp 1 + 12 ; 2 + 11 ; 3 + 10
  bị loại
  Vậy với các tổng còn lại ta lập được các số : 49 ; 94 ; 58 ; 85 ; 67 ; 76
  Mà trong đó số lớn nhất là 94 nên số cần tìm là 94

  Bài 6:

  12=1×12=2×6=3×4=4×3=6×2=12×1

  Vì là số có 2 chữ số nên có 2 trường hợp 1×12, 12×1 bị loại

  ⇒ Với các tính còn lại ta lập được các số: 26,34,43,62

  Vì số cần tìm là số lớn hơn 50⇒ Số đó là 62

   

  0
  2021-07-08T21:03:35+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   3. 

  Chữ số hàng chục là:

     12+2÷2=7

  Chữ số hàng đơn vị là:

     12-7=5

  Vậy số cần tìm là:75

  4.

  Các số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 13 là:49, 58, 67, 76, 85, 94

  Trong các số đó, số nhỏ nhất là:49

  Vậy số cần tìm là:49

  5.

  Các số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 13 là:49, 58, 67, 76, 85, 94

  Trong các số đó, số lớn nhất là:94

  Vậy số cần tìm là:94

  6.

  Các số tự nhiên có 2 chữ số mà tích của các chữ số bằng 12 là:26, 34, 43, 62

  Trong các số đó, số tự nhiên lớn hơn 50 là:62

  Vậy số cần tìm là:62

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )