Bài 3: Tính chu vi của một hình chữ nhật có diện tích là 96 cm2 và chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.

Question

Bài 3: Tính chu vi của một hình chữ nhật có diện tích là 96 cm2 và chiều dài gấp rưỡi chiều rộng.

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-11-13T06:01:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T06:02:03+00:00

  gọi x,y lần lượt là chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật

  Theo đề ta có: x=$\frac{3}{2}$ y

  ta có: x.y=96

       =>.$\frac{3}{2}$ y.y=96

       =>y.y=96:$\frac{3}{2}$ =64

       =>y=8(cm)

       =>x=$\frac{3}{2}$ .y=$\alpha$ $\frac{3}{2}$ .64=12(cm)

  Chu vi của hình chữ nhật là:

    (8+12)*2=40(cm)

  0
  2021-11-13T06:02:07+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

  Do số đo chiều dài gấp rưỡi chiều rộng nên nếu giảm số đo chiều dài để chiều dài bằng chiều rộng thì ta được hình vuông có diện tích là:

  96 : 3 x 2 = 64 (cm2)               

  64 = 8 x 8 nên cạnh hình vuông (hay chiều rộng hình chữ nhật là: 8m 

    Chiều dài hình chữ nhật là:

                  96 : 8 = 12 (m)                                

     Chu vi hình chữ nhật đó là:   

              (12 + 8) x 2 = 40 (m)

  Đáp số : 40 m

  CHO XIN HAY NHẤT Ạ!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )