Bài 4: Đặt 1 câu có sử dụng tính từ và gạch chân dưới tính từ trong câu em vừa đặt. Nói về một người bạn. …………………………………………………………………………

Question

Bài 4: Đặt 1 câu có sử dụng tính từ và gạch chân dưới tính từ trong câu em vừa đặt.
Nói về một người bạn.
…………………………………………………………………………

in progress 0
Quinn 18 phút 2021-09-12T22:55:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:56:57+00:00

  Linh vừa hiền lành lại còn nết na

  0
  2021-09-12T22:57:03+00:00

  @Kuro

  Bài 4: Đặt 1 câu có sử dụng tính từ và gạch chân dưới tính từ trong câu em vừa đặt. Nói về một người bạn.

  -> Bạn Thảo  là một người vừa xinh xắn vừa học giỏi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )