Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 54m. Tính diện tích mảnh đất đó, biết rằng khi tăng chiều rộng thêm 2,5 m và giảm chiều dài 2,5 m thì m

Question

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 54m. Tính diện tích mảnh đất đó, biết rằng khi tăng chiều rộng thêm 2,5 m và giảm chiều dài 2,5 m thì mảnh đất trở thành hình vuông.

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-11-13T05:56:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:58:11+00:00

  nửa chu vi hình chữ nhật là

  54:2=27(m)

  chiều dài hơn chièu rộng số mét là

  2,5+2,5=5(m)

  chiều dài là:

  (27+5):2=16(m)

  chiều rộng là

  16-5=11(m)

  diện tích mảnh đất đó là:

  16×11=176(m²)

  đáp số:176 m²

  0
  2021-11-13T05:58:27+00:00

  Đáp số: $176m^2$

  Giải thích:

  Ta có $\dfrac{1}{2}$ chu vi hình chữ nhật bằng tổng chiều dài và chiều rộng.

  Vậy nửa chu vi hình chữ nhật là:

  $54:2=27(m)$

  Chiều dài hơn chiều rộng số `m` là:

  $2,5+2,5=5(m)$

  Độ dài chiều dài là:

  $(27+5):2=16(m)$

  Độ dài chiều rộng là:

  $16-5=11(m)$

  Ta có diện tích hình chữ nhật theo công thức là:

  $S=a×b=16×11=176(m^2)$

  Đáp số: $176m^2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )