Bài 4:tính tổng 1+2-3-4+…..+97+98-99-100

Question

Bài 4:tính tổng
1+2-3-4+…..+97+98-99-100

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-06T10:11:06+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T10:12:52+00:00

  Dãy 1, 2, 3,… 100 có 100 số ta nhóm thành các nhóm mỗi nhóm có 4 số, khi đó có 100:4=25 nhóm.

  1+2-3-4+….+97+98-99-100

  $=(1+2-3-4)+…+(97+98-99-100)$

  $=(-4)+…+(-4)$

  $=(-4)×25$

  $=-100$

  $\text{#Mong câu trả lời hay nhất ạ}$

  $\text{#Chúc bạn học tốt nha}$

  $\text{Huy Voân}$

  0
  2021-10-06T10:13:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1+2-3-4+…..+97+98-99-100

   – Đặt B = 1+2-3-4+…..+97+98-99-100

  – Biểu thức A có ( 100 – 1 ) : 1 + 1 = 100 ( số hạng )

  – Nhóm 4 số hạng vào thành 1 nhóm của nó thì ta được : 100 : 4 = 25 ( nhóm )

  Ta có : ( 1+ 2 – 3 + 4 ) + …….. + ( 97 + 98 -99 – 100 )

  => B = ( – 4 ) + ……… + ( – 4 )

  => B = ( – 4 ) x 25 

  => B = -100

  Vậy B = – 100

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )