Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật Câu 1: Ánh sáng có ảnh hưởng tới đặc điểm nào của thực vật? Nhu cầu về ánh sáng của các loài cây

Question

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Câu 1: Ánh sáng có ảnh hưởng tới đặc điểm nào của thực vật? Nhu cầu về ánh sáng của các loài cây có giống nhau không? Từ đó ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp như thế nào?
Câu 2: Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào? Từ đó trong chăn nuôi gia cầm người ta dùng biện pháp kĩ thuật gì để gia cầm đẻ nhiều trứng.
Hóng cao nhân. Cảm ơn trước ạ

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-28T15:00:22+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:01:25+00:00

  1.

  Ánh sáng có ảnh hưởng tới hình thái và hoạt động sinh lí của cây.Cây có tính hướng sáng. Những cây mọc trong rừng có thân cao, thẳng; cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng. Đó là do có hiện tượng tỉa cành tự nhiên. Cây mọc ngoài sáng thường thấp và tán rộng. Ánh sáng còn ảnh hưởng tới hình thái của lá cây.

  – Thực vật được chia thành hai nhóm khác nhau tuỳ theo khả năng thích nghi cùa chúng với các điều kiện chiếu sáng của môi trường:

  + Nhóm cây ưa sáng: bao gồm những cây sống nơi quang đãng.

  – Nhóm cây ưa bóng: bao gồm những cây sổng nơi có ánh sáng yếu, ánh sáng tán xạ như cây sống dưới tán cùa cây khác, cây trồng làm cảnh đặt ở trong nhà…

  – Ánh sáng ảnh hưởng nhiều tới hoạt động sinh lí của thực vật như hoạt động quang hợp, hô hấp… và khả năna hút nước của cây.

  2.

     

  • Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật:
  • Tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian
  • Ảnh hưởng tới khả năng sinh trưởng, sinh sản của động vật
 1. Dựa theo khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng, động vật được chia thành 2 nhóm:
  • Nhóm động vật ưa sáng: gồm những động vật hoạt động ban ngày
  • Nhóm động vật ưa tối: gồm những động vật hoạt động vào ban đêm

  Trong chăn nuôi gia cầm người ta dùng biện pháp kĩ thuật điều chỉnh ánh sáng để tạo chu kì ngày đêm ngắn hơn khiến gia cầm đẻ nhiều trứng.

  0
  2021-09-28T15:01:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

  câu 1

  Ánh sáng có ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi đặc điểm hình thái, sinh lí (quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước) của thực vật.

  2. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống động vật Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật:

  Tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian.

  Giúp động vật điều hoà thân nhiệt.

  Ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh sản và sinh trưởng của động vật.

  Động vật thích nghi điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia thành 2 nhóm động vật:

  Nhóm động vật ưa sáng: gồm động vật hoạt động ban ngày.

  Nhóm động vật ưa tối: gồm động vật hoạt động ban đêm, sống trong hang, đất hay đáy biển.

 • Leave an answer

  Browse

  35:5x4+1-9:3 = ? ( )