bài 5 1) Không dùng cách liệt kê hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên đồng thời có mặt có cả hai dãy số sau Dãy (1)1,4,7,10,…..,301 Dãy (2) 2,7,12

Question

bài 5
1) Không dùng cách liệt kê hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên đồng thời có mặt có cả hai dãy số sau
Dãy (1)1,4,7,10,…..,301
Dãy (2) 2,7,12,17,….,502
2)Tìm 2 số tự nhiên a,b (a

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-08-11T10:33:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:34:25+00:00

  1) Số tự nhiên có trong dãy (1) là:

     (301-1) : 3 + 1= 101 (số)

      Số tự nhiên có trong dãy (2) là:

     (502-2) : 5 +1 = 101 (số)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )