Bài 5. Cho pt bậc hai:mx2-2(m+1)x+m-4=0, với m là tham số a. Tìm các giá trị của m để pt có hai nghiệm b. Tìm các gt của m để pt có hai nghiệm trái d

Question

Bài 5. Cho pt bậc hai:mx2-2(m+1)x+m-4=0, với m là tham số a. Tìm các giá trị của m để pt có hai nghiệm b. Tìm các gt của m để pt có hai nghiệm trái dấu

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-10-15T09:10:23+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T09:11:58+00:00

  $mx^2-2(m+1)x+m-4=0(m\ne 0)$

  $a)$Để phương trình có 2 nghiệm

  $\Rightarrow \Delta’ \ge 0$(Vì đề không yêu cầu 2 nghiệm phân biệt)

  $\Leftrightarrow (m+1)^2-m(m-4)\ge 0\\ \Leftrightarrow m^2+2m+1-m^2+4m\ge 0\\ \Leftrightarrow 6m+1\ge 0\\ \Leftrightarrow m\ge -\dfrac{1}{6}$

  Kết hợp ĐK $\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} m\ge -\dfrac{1}{6}\\ m\ne 0\end{array} \right.$

  $b)$Phương trình có 2 nghiệm trái dấu

  $\Rightarrow m(m-4)<0\\ \Leftrightarrow 0<m<4$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )