Bài 5. Khi chất khí nóng lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi? A. Cả thể tích, khối lượng riêng và trọng lượng riêng thay đổi? B. Chỉ có trọng lượng

Question

Bài 5. Khi chất khí nóng lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi?
A. Cả thể tích, khối lượng riêng và trọng lượng riêng thay đổi?
B. Chỉ có trọng lượng riêng thay đổi
C. Chỉ có thể tích thay đổi
D. Chỉ có khối lượng riêng thay đổi

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-11-10T20:38:22+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:39:40+00:00

  Đáp án:A vì khi chất khí nóng lên thì Thể tích tăng,khối lượng riêng vàtrọng lượng riêng giảm

   

   

  0
  2021-11-10T20:40:21+00:00

  Đáp án:câu A:cả thể tích ,trọng lượng riêng và khối lượng riêng

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )