Bài 5 : một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không

Question

Bài 5 :
một thùng tôn có dạng HHCN có chiều dài 1,9 m, chiều rộng,chiều cao 0,7 m.Diện tích tôn để làm thùng là ( thùng không có nắp và mép hàn không đáng kể
Bài 6 :
Gập cạnh của một HLP lên 3 lần thì thể tích của HLP đó sẽ gấp lên số lần là :
Bài 7:
Gía trị của biểu thức 19 : 9,5×0,01=
2 . Tự luận
1.Đặt tính rồi tính
13,45 + 0,6 +8,29
108-30,04
1,703×0,86
30,68 : 4,5

in progress 0
Faith 1 ngày 2021-12-08T01:57:13+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:59:12+00:00

  Đáp án:

   Bài 5: 4,97 (m^2)

  Bài 6: 27 lần

  Bài 7:

  1. 0,02

  2. 22,34

  77,96

  1,46458

  6,817777778

  Giải thích các bước giải:

   Bài 5:

  – Chu vi 1 mặt của thùng tôn là: (1,9+0,7)x2=5,2 (m)

  – Diện tích xung quanh của thùng tôn đó là: 5,2×0,7 = 3,64 (m^2)

  – Diện tích đáy của thùng tôn là : 1,9×0,7 = 1,33 (m^2)

  – Diện tích tôn để làm thùng là : 3,64 + 1,33 = 4,97 (m^2)

  Bài 6: 

  Gập cạnh của một HLP lên 3 lần thì thể tích của HLP đó sẽ gấp lên số lần là : 3x3x3 = 27 lần

  Bài 7: (19 : 9,5) x 0,01 = 2 x 0,01 = 0,02

  2. Tự luận

  13,45 + 0,6 +8,29 = 22,34

  108 – 30,04 = 77,96

  1,703×0,86 = 1,46458

  30,68 : 4,5 = 6,817777778

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )