Bài 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(-5 ; -2) , B(-5 ; 3) , C(3 ; 3) 1. Tính tọa độ 3 vectơ 2. Tìm tọa độ I của đoạn thẳng BC và tọa độ trọng t

Question

Bài 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho A(-5 ; -2) , B(-5 ; 3) , C(3 ; 3)
1. Tính tọa độ 3 vectơ
2. Tìm tọa độ I của đoạn thẳng BC và tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
3. c) Tìm tọa D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-09-07T12:01:31+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T12:03:01+00:00

   `1`

  ` \vec{AB}=(0;5)`

  ` \vec{AC}=(8;0}`

  `\vec{BC}=(8;1)`

  `2`

  Tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng BC

  \begin{cases}x_I=x_B+ x_C/2\\y_I=y_B+ y_C/2\end{cases}

  \begin{cases}x_I=-1\\y_I=3\end{cases}

  Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

  \begin{cases}x_G=x_A+x_B+ x_C/3\\y_G=y_A+y_B+ y_C/3\end{cases}

  \begin{cases}x_G=-7/3\\y_G=4/3\end{cases}

  `3`

  Gọi toạ độ D(x;y)

  `⇒ \vec{DC}=(3-x;3-y)`

  Để tứ giác ABCD là hình bình hành

  `⇒\vec{DC}=\vec{AB}`

  `⇒` \begin{cases}3-x=0\\3-y=5\end{cases}

  `⇒` \begin{cases}x=3\\y=-2\end{cases}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )