Bài 52: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số

Question

Bài 52: Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với 2002?

in progress 0
Aaliyah 2 tháng 2021-10-05T03:14:19+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:15:33+00:00

  Vì “đãng trí” nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.

  Thừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là: 2002 – 22 = 1980 (đơn vị).

  Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.

  Vậy thừa số thứ nhất là: 3965940 : 1980 = 2003

  0
  2021-10-05T03:15:49+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số cần tìm là x; kết quả của x với 2002 là y;

  Theo bài ra ta có hệ pt:

  +) x*2002=y;

  +) x*22=y-3965940;

  Giải hpt ta có x=2003;

  vậy số cần tìm là 2003

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )