Bài 6: Cho p là số nguyên tố lớn hơn 5 . chứng minh: (p^8n)+ (3p^4n)x4 chia hết cho5

Question

Bài 6: Cho p là số nguyên tố lớn hơn 5 . chứng minh: (p^8n)+ (3p^4n)x4 chia hết cho5

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-28T20:21:05+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T20:22:54+00:00

   p^8n+3.p^4n-4

  =p^4n.2+3.p^4n-4

  =p^4n.p^4n+3.p^4n-4

  =p^4n.(p^4n+3)-4

  vì p là số nguyên tố , p>5 nên

  p không chia hết cho 5 , p chia cho 5 dư 1,2,3,4 

  mà p^4n.(p^4n+3)-4

  =>p^4n.(p^4n+3) chia 5 dư 4

  => p chia 5 dư 4

  =>p^4n.(p^4n+3)-4 chia hết cho 5

  => p^8n+3.p^4n-4 chia hết cho 5

  => ĐPCM

  chúc bạn học tốt mong được câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )