Bài 6: Ở đầu một đường dây tải điện đặt máy tăng thế với số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 600 vòng để nâng hiệu điện thế từ 1000V l

Question

Bài 6: Ở đầu một đường dây tải điện đặt máy tăng thế với số vòng dây ở cuộn sơ cấp là 600 vòng để nâng hiệu điện thế từ 1000V lên 45000V.
a. Tính số vòng dây ở cuộn thứ cấp của máy biến thế.
b. Công suất tải đi là 210000W. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường đường dây tải điện, biết điện trở tổng cộng của đường dây là 75Ω.

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-05T03:57:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:58:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   n1 = 600 vòng

   U1 = 1000V

   U2 = 45 000V

  a. Ta có U1/U2 = n1/n2 nên n2 = (U2.n1)/U1

   Số vòng cuộn thứ cấp là:

   n2 = (45000.600)/1000 = 27 000 vòng.

  b. Php = (P^2.R)/U^2 = (210 000^2.75)/45 000^2 = 1633,3W

   Công suất hao phí là 1633,3W

  0
  2021-10-05T03:58:52+00:00

  a,  

  $\frac{n_1}{U_1}= \frac{n_2}{U_2}$ 

  => $\frac{n_2}= \frac{n_1U_2}{U_1}= 27000$ (vòng)

  b, 

  $P_{hp}= \frac{RP^2}{U_2^2}= \frac{75.210000^2}{45000^2} \approx 1633,33 W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )