bài 6 : Tìm x , y để /x723y chia hết cho 3 và 5

Question

bài 6 : Tìm x , y để /x723y chia hết cho 3 và 5

in progress 0
Clara 1 năm 2021-09-04T09:30:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:32:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Để `x723y` chia hết cho `5`

  Thì `y` `=` `5` hoặc `=` `0`

  Để `x723y` chia hết cho `3`

  Thì `x+7+2+3+y` chia hết cho `3`

  `x` `+y` `+` `12` chia hết cho `3`

  Mà `12` chia hết cho `3`

  `=>` `x+y` chia hết cho 3

  Với `y` `=` `5` thì

  `x` có thể `=` `1;4;7`

  Với `y` `=` `0`

  Thì `x` có thể `=` `3;6;9`

  Vậy với `y` `=` `5` thì x` có thể `=` `1;4;7`

              Với `y` `=` `0` Thì `x` có thể `=` `3;6;9`

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-09-04T09:32:37+00:00

  Ta có : x723y chia hết cho 5

  => 2 trường hợp

  TH1: y = 5

  => x723y = x7235

  Mà x7235 chia hết cho 3

  => 7+2+3+5+x chia hết cho 3

  => 17 + x chia hết cho 3

  => x  = 1; 4 ; 7

  TH2: y = 0

  => x723y = x7230

  Mà x7230 chia hết cho 3

  => 7+2+3+0+x chia hết cho 3

  => 12 + x chia hết cho 3

  => x = 3;6;9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )