Bài 6: Trong một lớp học , mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh , 27 người học tiếng Pháp, còn 18 người học cả ha

Question

Bài 6: Trong một lớp học , mỗi học sinh đều học tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Có 25 người học tiếng Anh , 27 người học tiếng Pháp, còn 18 người học cả hai thứ tiếng . Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh
Bài 7: Trong số 100 học sinh có 75 học sinh thích toán , 60 học sinh thích văn. a. Nếu có 5 học sinh không thích cả toán và văn thì có bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán b. Có nhiều nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán c. Có ít nhất bao nhiêu học sinh thích cả hai môn văn và toán

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-11-24T10:25:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:26:25+00:00

  1. Số học sinh học Anh là : 25 – 18 = 7 (học sinh)

  Số học sinh học Pháp là : 27 – 18 = 9 (học sinh)

  Lớp học đó có số học sinh là : 7 + 9 + 18 = 34 (hs)

  2. Số hs thích cả toán và văn : 75 + 60 – (100 – 5) = 40 ( hs)

  b) Vì trong 100 hs có 75 hs thích toán và 60 hs thích văn.

  ⇒ Số hs nhiều nhất thích cả toán, văn< 60.

  ⇒ Số học sinh thích cả 2 môn nhiều nhất : 60 học sinh.

  c) Có ít nhất số học sinh thích cả 2 môn : 75 + 60 – 100 = 35 (hs)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )