Bài 68 toán 8 chia đa thức một biến đã sắp xếp

Question

Bài 68 toán 8 chia đa thức một biến đã sắp xếp

in progress 0
Faith 1 giờ 2021-09-07T07:38:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:40:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:bạn phải chép đề bài chứ như mấy bạn trên lớp 8 sẽ không biết đề bài mà làm

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )