Bài 7: (0,75 điểm) Bạn Vy đi làm thêm ở tiệm cà phê đen đá“Take away NT” với hợp đồng lương tính theo ngày, nếu một ngày bán đủ 50 ly thì bạn sẽ được

Question

Bài 7: (0,75 điểm) Bạn Vy đi làm thêm ở tiệm cà phê đen đá“Take away NT” với hợp đồng lương
tính theo ngày, nếu một ngày bán đủ 50 ly thì bạn sẽ được nhận lương cơ bản là 150 000 đồng, bên cạnh đó với mỗi ly bán vượt chỉ tiêu, bạn sẽ được thưởng thêm 40% so với tiền lời một ly cà phê. Ngày đầu tiên đi làm bạn nhận được 222 000 đồng. Tính số ly cà phê bạn Vy đã bán được trong ngày đầu tiên đi làm biết rằng tiền lời 1 ly cà phê là 6000 đồng.

in progress 0
Athena 1 năm 2021-07-17T17:18:49+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T17:20:39+00:00

  Đáp án: 80 ly

   

  Giải thích các bước giải:

  Nếu nượt quá chỉ tiêu thì mỗi ly bạn được thưởng số tiền là:

  $6000.40\%  = 6000.0,4 = 2400$ (đồng)

  Gọi số ly bạn bán được vượt chỉ tiêu là x (ly) (x>0)

  Khi đó tổng số tiền bạn nhận được là:

  $\begin{array}{l}
  150000 + 2400.x = 222000\\
   \Leftrightarrow 150 + 2,4.x = 222\\
   \Leftrightarrow 2,4.x = 72\\
   \Leftrightarrow x = 30\left( {ly} \right)
  \end{array}$

  Vậy bạn đã bán được tổng 80 ly trong ngày đầu tiên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )