Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại B. Lấy điểm E thuộc cạnh huyền sao cho AE < CB. Lấy điểm D trên cạnh AB sao cho AD = AE. Lấy điểm F trên cạnh BC sao

Question

Bài 7. Cho tam giác ABC vuông tại B. Lấy điểm E thuộc cạnh huyền sao cho AE < CB. Lấy điểm D trên cạnh AB sao cho AD = AE. Lấy điểm F trên cạnh BC sao cho CF = CE. Tính số đo góc DEF

in progress 0
Charlie 1 tháng 2021-11-03T11:55:43+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T11:56:44+00:00

  Xét tam giác FEC có

  EC=FC(gt)

  =>tam giác EFC cân tại C(dhnb)

  =>AED=ADE=(180-A)/2(t/c)

  chứng minh tương tự có tam giác AED cân tại D

  =>FEC=EFC=(180-C)/2(t/c)

  Có tam giác ABC vuông tại B(gt)

  => góc A+ góc C=90 độ(t/c)

  Có AED+DEF+FEC=180 độ

  =>DEF=180 -AED-BEC

  =180-[(180-A)/2+(180-C)/2]

  =180-[(180+180)-(A+C)/2]

  =180-(360-90)/2

  =180-270/2

  =180-135

  =45 độ

  vậy góc DEF=45 độ

   

  0
  2021-11-03T11:56:54+00:00

  Đáp án:

   `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  Xét Δ FEC có:

  EC=FC (gt)

  ⇒ Δ EFC cân tại C (dhnb)

  `\text{⇒AED=ADE=(180-A)/2(t/c)}`

  Chứng minh tương tự có tam giác AED cân tại D

  `\text{⇒FEC=EFC=(180-C)/2(t/c)}`

  Có ΔABC vuông tại B (gt)

  ⇒ `\hat{A}`+ `\hat{C}`=`90^o`(t/c)

  Có AED+DEF+FEC=`180^o`

  `=>DEF=180 -AED-BEC`

  `=180-[(180-A)/2+(180-C)/2]`

  `=180-[(180+180)-(A+C)/2]`

  `=180-(360-90)/2`

  `=180-270/2`

  `=180-135`

  `=45^o`

  Vậy `\hat{DEF}`=`45^o`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )