Bài 7.Một động cơ điện cung cấp một công suất 5 kW cho một cần cẩu để nâng một vật có khối lượng 100 kg lên cao 20 m. Lấy g = 10 m/s2. Tính thời gian

Question

Bài 7.Một động cơ điện cung cấp một công suất 5 kW cho một cần cẩu để nâng một vật có khối lượng 100 kg lên cao 20 m. Lấy g = 10 m/s2. Tính thời gian tối thiểu để thực hiện công đó. (4 s)
Bài 8.Một gàu nước có khối lượng 10 kg được kéo cho chuyển động đều lên độ cao 6 m trong khoảng thời gian 2 phút. Lấy g = 10 m/s2. Tìm công, công suất của lực kéo. (600 J; 5 W)

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-25T15:38:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:40:04+00:00

  công mà cần cẩu đã thực hiện để nâng vật lên cao là:
  A = F. s. cosα = mgs = 100. 10. 20 = 20000 (J)
  Thời gian mà cần cẩu đã sử dụng để thực hiện công việc trên:
  t=A/P=20000/5000=4s

   

  0
  2021-09-25T15:40:17+00:00

  7. 5kW = 5000W

  – Công thực hiện:

  $A=Fs=Ph=1000.20=20000J$

  – Thời gian thực hiện công:

  $P=\dfrac{A}{t}=>5000=\dfrac{20000}{t}$

  $=>t=4s$

  8. 2 phút = 120s

  – Công:

  $A=Fs=Ph=100.6=600J$

  – Công suất:

  $P=\dfrac{A}{t}=\dfrac{600}{120}=5W$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )