Bài 7:một quyển sách có 240 trang. Ngày đầu hành đo được 25%số trang, ngày thứ hai đọc được 4 phần 9 số trang còn lại.Hỏi sau hai ngày còn lại bao nhi

Question

Bài 7:một quyển sách có 240 trang. Ngày đầu hành đo được 25%số trang, ngày thứ hai đọc được 4 phần 9 số trang còn lại.Hỏi sau hai ngày còn lại bao nhiêu trang hành chưa đọc?

in progress 0
Julia 2 giờ 2021-10-12T04:38:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T04:39:41+00:00

  Còn lại số trang chưa đọc là :

  240-( 240 .25% )-[( 240-240.25%).4 phần 9 ] = 80 (trang)

  Đáp số:80 trang

  0
  2021-10-12T04:40:01+00:00

  Giải

  Ngày đầu đọc được:

  240.25%=240.1/4=60(trang)

  Số trang còn lại là:

  240-60=180(trang)

  Ngày thứ hai đọc được

  180.4/9=80(trang)

  Sau hai ngày còn lại số trang chưa đọc :

  240-(60+80)=100(trang)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )