Bài 7 : Môt trại nuôi gà có 792 con gà nhốt đều vào 9 ngăn chuồng . Người ta bán đi số gà nhốt trong 2 ngăn chuồng . Hỏi trại đó đã bán bao nhiêu con

Question

Bài 7 : Môt trại nuôi gà có 792 con gà nhốt đều vào 9 ngăn chuồng . Người ta bán đi số gà nhốt trong 2 ngăn chuồng . Hỏi trại đó đã bán bao nhiêu con gà ?
nhanh nha , mk đang cần gấp
loveyouuuu…

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-15T19:26:38+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:27:40+00:00

  Mỗi ngăn chuồng có số con gà là :

  `792 : 9 = 88  ( con )`

  Trại đó đã bán số con gà là :

  `88` x `2 = 176  ( con )`

                Đáp số : `176  con`

  Mik xin hay nhất ạ !

   

  0
  2021-09-15T19:28:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  mỗi ngăn có số con là:

  179:9=88( con )

  số gà bán đi là 

  88 x 2=176( con)

    đáp số 88 con gà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )