bài 7. Tìm một số biết rằng nếu thêm số đó 3 đơn vị rồi gấp lên 3 lần thì được kết quả là 3759

Question

bài 7. Tìm một số biết rằng nếu thêm số đó 3 đơn vị rồi gấp lên 3 lần thì được kết quả là 3759

in progress 0
Arya 3 tháng 2021-09-21T04:14:32+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:16:08+00:00

  Gọi số cần tìm là `x` 

  Theo đề bài ta có :

  `(x+3) × 3 = 3759`

  `x+3 = 3759:3`

  `x+3 =1253`

  `x = 1253 – 3`

  `x = 1250`

  Vậy số cần tìm là `1250`

  0
  2021-09-21T04:16:17+00:00

    Số đó sau khi tăng 3 đơn vị là :

        3759 : 3 = 1253 

    Số cần tìm là :

      1253 – 3 = 1250

                  Đáp số : 1250

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )