Bài 8 : Cho đoạn thẳng AB=7cm . Lấy các điểm I và K nằm giữa A và B sao cho AI = 3cm , BK = a a < 4cm ) a)Tính độ dài IK b)Xác định giá trị của a để

Question

Bài 8 : Cho đoạn thẳng AB=7cm . Lấy các điểm I và K nằm giữa A và B sao cho AI = 3cm , BK = a a < 4cm ) a)Tính độ dài IK b)Xác định giá trị của a để K là trung điểm của IB.

in progress 0
Sadie 3 tháng 2021-09-12T13:11:29+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T13:12:30+00:00

  Lời giải:

  a) Ta có: AI + IK + KB = AB

  ⇒ 3 + IK + a = 7

  ⇒ IK + a = 4

  ⇒ IK = 4 – a (cm)

  b) Ta có: AI + IB = AB

  ⇒ 3 + IB = 7

  ⇒ IB = 4 (cm)

  Để K là trung điểm của IB thì IK = KB = 2

  ⇒ 4 – a = a = 2

  ⇒ a = 2 (cm)

   

  0
  2021-09-12T13:12:45+00:00

  $#Dino$

  a) Ta có:

  `AI+IK+KB=AB`

  `⇒IK=AB-(AI+KB)`

  `⇒IK=7-(3+a)`

  `⇒⇒IK+4-a`

  b) Ta có:

  `AI+IB=AB`

  `⇒IB=7-3=4`

  Để `K` là trung điểm thì

  `IK=KB`

  `⇒4-a=2`

  `⇒a=2`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )