Bài 8: Một trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với 5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam

Question

Bài 8: Một trường tiểu học có tất cả 567 học sinh. Biết rằng với 5 học sinh nam thì có 2 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam và nữ?
Bài 9: Tìm số tự nhiên . Biết rằng khi ta thêm vào bên phải số đó 1 chữ số 0 thì ta được số mới và tổng của số mới và số cũ là 297

in progress 0
Bella 3 tuần 2021-09-07T09:22:38+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:23:47+00:00

  Đáp án:

   câu 8:Nam:285 học sinh

            Nữ:282 học sinh

  Câu 9: 27

  Giải thích các bước giải:

   Bài 8:

  Bài giải 

  Hiệu giữa số học sinh nam và số học sinh nữ là;

  5-2=3(học sinh)

  Trường đó có số học sinh nam là:

  (567+3)÷2=285(học sinh)

  Trường đó có số học sinh nữ là:

  567-285=282(học sinh)

  Đáp số : Nam:285 học sinh

                Nữ:282 học sinh

  Bài 9: 

  Bài giải

  -Ta thấy khi ta thêm vào bên phải số đó 1 chữ số 0 thì chữ số 0 sẽ cộng với hàng đơn vị nên hàng đơn vị sẽ là 7

  -Hàng chục số mới sẽ là 7 mà 9-7=2 

  ⇒suy ra số đó là:27

  0
  2021-09-07T09:24:05+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

   Bài 1:

            Tổng số phần bằng nhau là :

                            2 + 5 = 7 ( phần )

            Số học sinh nam là :

                         567 : 7 × 5 = 405 ( học sinh )

            Số học sinh nữ là :

                          567 – 405 = 162 ( học sinh )

                          Đ/s :………

  Bài 2 :

  Khi thêm bên phải 1 chữ số 0 thì số đó tăng lên 10 lần 

  suy ra : số ban đầu là 297 🙁 10 + 1 ) = 27 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )